Игри

Информация за страница България

България е държава в Югоизточна Европа, която се намира в източната част на Балканския полуостров. Тя заема 22 % от неговата територия и граничи на север с Румъния, на запад с Република Македония и Сърбия. На юг и югоизток пък държавата граничи съответно с Гърция и Турция. На изток България граничи с Черно море, а общата дължина на държавната граница е 2245 км. От тях 1181 са земни, а 686 са речни – предимно по р.Дунав. Броят на морските километри пък е 378. Що се отнася до икономическите аспекти на страната, тя е промишлена държава, като нейната икономика се гради предимно както върху добива на минерали и метали, така също и върху преработката на суровини. Земеделието и туризмът също са развити отрасли, но сравнително по-слабо, въпреки че планинските и морски курорти са винаги пълни съответно през зимата и лятото. Страната е сред основателките на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, а също и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Пълноправен член е на НАТО, Европейския съюз, Съвета на Европа  и ООН. На 15.11.1990 г. България е официално призната за република, като този процес започва малко преди това. Началото на прехода от комунизъм и планова икономика датира от Ноемврийския пленум на ЦК на БКП през 1989 г. Страната започва да се ориентира към демокрацията и пазарната икономика с оставката на Тодор Живков и първите президентски избори през 1990 г. На 02.04. 2004 г. страната става членка на НАТО, а три години по-късно – на 01.01.2007 г. и членка на Европейския съюз.

                Според последното преброяване на населението на България, което е извършено през 2011 г., точният брой е 7 364 570 души. Естественият прираст обаче е четвъртият най-нисък в света, като по-зле са единствено Сирия, Йордания и Молдова. По отношение на средната възраст, тя се изчислява на 41,4 години, като по този показател това е една от най-високите в Европа. Същевременно продължителността на живота в България е една от най-ниските в Европа – 73,1 години. От 228 държави по света по раждаемост страната се нарежда на 204-то място – на 1000 души се раждат едва по 9,2 деца. Броят на населеинето нараства най-много по времето на социализма, като тогава е почти 9 млн. души. Смятало се е, че деветмилионният гражданин на България трябва да се роди към 90-те години, но след оставката на Тодор Живков това така и не се случва. В градовете живее около 72, 5 % от населението, а в селата – 27,5 %. В столицата София живеят около 18 %, а в седем града населението е над 100 000 души. В хронолигчна последователност това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. В Пловдив и Варна живеят над 300 000 души, а в София – над 1 милион. Според конституцията България няма официална религия, а за „традиционна” такава е посочено православното християнство. Интересен факт за отбелязване е, че през проведена през 2009 г. анкета, която е базирана на малка част от населението на България, 67,3 % от хората вярват в Бог, а броят на невярващите е 21,7 %, като междувременно релгиозни служби веднъж в месеца посещават 13,6 %.

 

 

Етикети:   Общество , Култура и изкуство , Интернет
eXTReMe Tracker